<div align="center"> <h1>HACCP GHP GMP - wdrażanie systemów jakości w branży spożywczej (QAP)</h1> <h3>HACCP, GHP, GMP - wdrażanie systemów jakości w przemyśle spożywczym, gastronomii, handlu. Minimum dokumentacji wymaganej przez organy kontroli. Procedury systemu HACCP, instrukcje GHP, audyt, szkolenia. Wdrożenia oparte o normy, prawo polskie i europejski</h3> <p>qap, haccp online, HACCP, Online, ghp, haccp, qap haccp, haccp qap, system HACCP</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.haccp-polska.pl/index.html" rel="nofollow">www.haccp-polska.pl/index.html</a></p> </div>